Kiváló időszerűségi mutatók a 20 éve újraalakult Fővárosi Ítélőtáblán

A növekedő ügyforgalom ellenére a Fővárosi Ítélőtáblán kiemelkedően jók az időszerűségi mutatók – emelte ki dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 2023. június 8-án tartott sajtótájékoztatón, amelyet dr. Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnökével közösen tartott.

 Senyei elmondta, hogy országos tendenciaként a bíróságokon ügyszámcsökkenés tapasztalható, ezzel szemben a Fővárosi Ítélőtáblára az előző évhez képest több ügy érkezett. A növekedő ügyforgalom ellenére a Fővárosi Ítélőtáblán kiemelkedően jók az időszerűségi mutatók. A digitalizációval kapcsolatban dr. Senyei György megállapította, hogy a pandémia életünk minden területét átszőtte, ennek hatására a digitális alkalmazások száma növekedett; a Fővárosi Ítélőtáblán 2022-ben összesen 105 távmeghallgatásra került sor.

Dr. Ribai Csilla kiemelte, hogy az öt ítélőtábla közül a Fővárosi Ítélőtábla a legnagyobb mind az ügyek számát, mind a bírák és igazságügyi alkalmazottak létszámát tekintve, továbbá az ítélőtáblák közül csak itt működik Közigazgatási Kollégium, valamint a Büntető Kollégiumnál katonai tanács.

2022-ben és 2023. év I. negyedévében a Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenysége továbbra is megalapozott, eredményes és időszerű volt, amelyet az ügyforgalmi mutatók is tükröznek.

Tavaly összesen 6998 peres és nemperes ügy érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, amely az összes ítélőtáblára érkezett ügynek több mint a felét (55,6%-át) tette ki. Az érkezett ügyekből a polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási, büntető ügyszakban összesen 5704 ügyet fejeztek be a tanácsok és 1355 ügy maradt folyamatban 2022. december 31-én.

A Fővárosi Ítélőtábla a polgári ügyszakban fejezte be a legtöbb ügyet, ez az országosan befejezett polgári ügyek 53,2%-át tette ki. A polgári, gazdasági, munkaügyi, közigazgatási, büntető ügyszakban összesen 2342 peres ügy érkezett.

2022-ben a Fővárosi Ítélőtáblára 1110 üggyel több érkezett, mint 2021-ben, a befejezett ügyek száma pedig 810 üggyel, míg a folyamatban maradt ügyek száma 294 üggyel nőtt. A folyamatban maradt ügyekhez képest ötször több ügyet fejeztek be 2022. évben, amely közel azonos a 2021. évi arányszámmal. Az ügyszámváltozások alapvetően összefüggésben állnak a koronavírus-járvány kevésbé érezhető hatásával és a Fővárosi Ítélőtábla közigazgatási bíráskodást érintő feladatbővülésével.

A Fővárosi Ítélőtáblához 2022-ben valamennyi szakágban összesen 4656 nemperes ügy érkezett, 899-vel több mint 2021-ben.

2023. I. negyedévében összesen 1851 ügy, ebből 606 peres és 1245 nemperes ügy érkezett. A büntető szakágban a 2022. év I. negyedévéhez képest 12 üggyel több érkezett. 2023. I. negyedévében a munkaügyi és a közigazgatási szakág kivételével a kollégiumok több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett.

2022-ben a peres eljárások 89,9%-át, míg a nemperes eljárások 99,7%-át fél éven belül, a peres eljárások 49,9%-át, míg a nemperes eljárások döntő többségét, 88,6%-át már 3 hónapon belül befejezték az ítélőtábla tanácsai. Három éven túli ügy nem volt. A 2022. év végén folyamatban maradt 6 hónapon túli peres ügyek száma csökkent 2021. évhez képest.

A 2022. év végi adatokhoz képest tovább csökkent a folyamatban maradt peres ügyek száma, 2023. év első négy hónapjában nincs éven túl érkezett peres ügy. A nemperes ügyek tekintetében 2023. április 30-ig egyetlen éven túli ügy maradt folyamatban, azonban időközben már az is befejeződött a Fővárosi Ítélőtáblán.

Az ítélkezési tevékenység magas szakmai színvonalát tükrözik az évről-évre javuló megalapozottsági mutatók. 2022-ben a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett határozatok döntő többsége, 70%-a helybenhagyással, a felülvizsgálatok 51,5%-a határozatok hatályában fenntartásával fejeződött be. A felülvizsgálati kérelmek megalapozatlanságát mutatta, hogy a felülvizsgálattal érintett határozatok tekintetében a felülvizsgálati kérelmek előterjesztése – a 2021. évvel megegyezően – 84%-ban eredménytelen volt.

A Fővárosi Ítélőtábla idén ünnepli újraalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból 2023. szeptember 29-én nagyszabású, bíróságtörténeti előadásokkal és kiállítással egybekötött programot szervez. Az ítélőtáblát bemutató kisfilm, valamint a Budapesti Királyi Ítélőtábla elnökeiről és bíráiról belső terjesztésű kiadvány is készül. A sajtó képviselőinek is lehetősége nyílik a bíróságtörténeti kiállítás megtekintésére, valamint az esemény kapcsán Médiaklub is megszervezésre kerül.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: