Egy évvel meghosszabbítanák a zártkerti ingatlanok átminősítését

A tulajdonos – egy frissen benyújtott törvényjavaslat szerint – 2016. december 31. helyett 2017. december 31-ig kérheti, hogy zártkertként nyilvántartott ingatlanát művelés alól kivett területté sorolják át.

A javaslatot Font Sándor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese nyújtotta be az Országgyűlésnek.
Az ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslat indoklása emlékeztet: a zártkerteknek eredetileg a mezőgazdasági termelő-funkciót szánták, ahol a családok előállíthatták a saját maguk számára szükséges élelmiszereket, így a pótlólagos jövedelemtermelés színhelyei voltak. A gyakorlatban sokféle terület kapott zártkerti besorolást – szőlő- és gyümölcsültetvények, elhagyott bányatavak környéke, település közeli hegyoldalak, kenderföldek, szántó területek. Idővel a zártkertek mezőgazdasági funkciója háttérbe szorult és az üdülőfunkció került előtérbe, különösen az üdülőkörzetekben.
A területek rendkívül sokfélékké váltak, míg a szabályozás túl általános maradt.
A 2014. május 1-jével hatályba lépett magyar földforgalmi szabályozás a zártkerteket a földekre vonatkozó szabályok alá rendelte. Ha a zártkert tulajdonosa értékesíteni szeretné ingatlanát, úgy a földforgalmi törvény szerint kell eljárnia, ha a földterület művelési ága szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas, erdős és fásított terület. A mezőgazdasági funkciójukat elvesztett zártkertek vonatkozásában ugyanakkor ez teljesen indokolatlan.
Ezért egy 2015-ös törvény lehetővé tette, hogy – átmenetileg – 2016. december 31-ig a tulajdonos kérhesse az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területté történő átvezetését.
Tekintettel arra, hogy sokan éltek ezzel a lehetőséggel, érdemes a határidőt egy évvel meghosszabbítani, bizonyos garanciális szabályok beépítése mellett – olvasható a javaslatban.

MTI
2016. november 16.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: