Fővárosi Ítélőtábla: fenntartható fejlődés, megalapozott ítéletek

A Fővárosi Ítélőtáblán 8815 ügyet fejeztek be 2017-ben, amely az országosan befejezett ügyek 51,4 százaléka – derült ki a szervezet évértékelő sajtótájékoztatóján.

A Fővárosi Ítélőtábla a Fenntartható Fejlődés Programban az ítélőtáblák rangsorában második helyezést ért el. Dr. Ribai Csilla, a FIT elnöke szerint az ítélkezés megalapozottságát mutatja, hogy a Fővárosi Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett és a Kúrián befejezett 260 ügyből 197 helybenhagyással zárult, és csak 8 esetben került sor az ítélőtábla határozatának hatályon kívül helyezésére. A FIT-ről a Kúriára érkezett és a Kúrián befejezett 1111 felülvizsgálati ügy 49,1 százaléka (545 ügy) hatályában fenntartással, míg 7,2 százaléka (80 ügy) hatályon kívül helyezéssel zárult. Ezek a megalapozottsági mutatók az ítélőtábla magas szakmai színvonalú ítélkező tevékenységét mutatják.

A 2016-os évhez képest az érkezett ügyek száma 17,4%-kal csökkent, melynek egyik oka, hogy a Székesfehérvári Törvényszék határozataival szemben 2017. január 1. után érkezett fellebbezéseket a Győri Ítélőtábla bírálja el. Az elnök kiemelte: a Fővárosi Ítélőtáblán tavaly 8815 ügyet fejeztek be, amely az országosan befejezett ügyek 51,4 százaléka. 2017. december 31-én mindössze 1694 ügy maradt folyamatban, ami 25,5%-os csökkenést jelent.

A szakember részletesen ismertette a peres és nemperes ügyekre vonatkozó ügyforgalmi adatokat. A folyamatban maradt peres ügyek száma az előző évhez képest abszolút számokban nézve 183 üggyel, százalékos arányát tekintve 17,68 százalékkal, míg a folyamatban maradt nemperes ügyek 375 üggyel, azaz 31,6%-kal csökkent. A Fővárosi Ítélőtábla időszerű ítélkezését mutatja, hogy a polgári peres ügyek 97,1 százaléka, a gazdasági peres ügyek 93,6 százaléka, a büntető peres ügyek 98,2 százaléka, míg a katonai peres ügyek 97,6 százaléka egy éven belül fejeződött be. 2018. február 28.-án csupán 11 egy éven túli ügy van folyamatban.

A nemperes ügyek esetén – hangsúlyozta az elnök – 2017-ben az összesen befejezett 5952 ügy 96,62 százaléka (5751 ügy) 6 hónapon belül befejeződött! A Fővárosi Ítélőtáblán 1 éven túl folyamatban maradt nemperes ügy nincs.

Érdekesség, hogy a Fővárosi Ítélőtábla sikeresen pályázott az OBH elnöke által meghirdetett „Ráth György Bírósági történelem és hagyományápolás” elnevezésű pályázaton, amelynek keretében 14 darab 1945 előtti kiadású könyv restaurálása vált lehetségessé. A jövőre gondolva, a Nyitott Bíróság program keretében, egyetemi hallgatók számára perszimuációt is szerveztek, a Fővárosi Törvényszékkel együttműködésben pedig „elektronikus eljárások a gyakorlatban” címmel tartottak képzést a bírák számára.

Az elnöki összegzést követően dr. Ujvári Ákos a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője, sajtószóvivő informált, egyebek közt arról, hogy folytatódik a – hiánypótló – Médiaklub eseménysorozata! Legközelebb április 5-én várják az érdeklődő újságírókat, szerkesztőket a már bevált helyszínen: a Polgári és Közigazgatási Kollégium Werbőczy-termében, ahol a polgári és a büntetőeljárást érintő tanúvédelmi rendelkezésekről tartanak előadást, konzultációt. A klub jelmondata változatlan; Márai Sándort idézve: „minden részletet ismerni kell, mert nem tudhatjuk, melyik fontos, mikor világít egy szó a dolgok mögé…”

Ujvári az évértékelő sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy megjelenés előtt áll a FIT legújabb kiadványa, amely a tárgyalás nyilvánosságát, a sajtó tárgyalótermi jelenlétét az új eljárási kódexek alapján veszi górcső alá. A Fővárosi Ítélőtábla szervezetben elfoglalt helyét, valamint ítélkezési tevékenységét bemutató imázsfilm előkészületei szintén megkezdődtek.

av