Fővárosi Ítélőtábla: „kevesebb ügy maradt folyamatban”

Patinás környezetben, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) szervezésében létrejött bíróságtörténeti kiállítás kulisszái között, a Polgári és Közigazgatási Kollégium Werbőczy-termében számolt be 2017. évi eredményeiről, ügyforgalmáról, médiastratégiájáról a Fővárosi Ítélőtábla.

A sajtó képviselői igen alapos tájékoztatást kaptak a Fővárosi Ítélőtábla (FIT) tevékenységéről, egyúttal az új Polgári Perrendtartásról és az új büntetőeljárási törvényről is beszámoltak az előadók. Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Bűntető Kollégiumának kollégiumvezetője, sajtószóvivő kiemelte: a polgári, a gazdasági, a bűntető és a katonai ügyszakban mind a peres, mind a nemperes ügyek tekintetében elmondható, hogy 2017. október 31. napján kevesebb ügy maradt folyamatban, mint egy évvel korábban. A folyamatban maradt peres ügyek száma összességében 23,6 %-kal, míg a folyamatban maradt nemperes ügyek száma 40,2%-kal csökkent 2016-hoz képest. A büntető és katonai ügyszakban 2017. október 31 napján nincs 1 éven túli folyamatban maradt peres ügy.

Egriné dr. Salamon Emma, a Fővárosi Ítélőtábla elnökhelyettese a bíróságtörténeti kiállítás gazdag anyagát mutatta be elsőként. Mint elmondta, a tárlat az ország valamennyi törvényszékén és ítélőtábláján végig „vándorol”, így a Fővárosi Ítélőtábla Werbőczy-termében most látható kiállítás folyamatosan bővül; helyi tárgyi emlékekkel is ki fog még egészülni.

A vándorkiállítás Budapestre 2019. július 15-én tér majd megint vissza – az 1896. évi IV. törvénycikk hatálybalépésének 150. évfordulóján. E törvény rendelkezése alapján vált el egymástól a közigazgatás és az igazságszolgáltatás.

A 2018. január 1-től hatályos Pp. lényegére, legfontosabb változásaira is kitért. Ismertette a perkoncentráció elvét, a bíróság közrehatási tevékenységét, a hatáskörre és az illetékességre vonatkozó tudnivalókat is. A FIT elnökhelyettese a kollektív igényérvényesítés új formájáról, a társult perről is beszámolt.

Az új büntetőeljárási törvényről már Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Bűntető Kollégiumának kollégiumvezetője szólt. A 2017. évi XC. törvény 2018. július 1. napján lép életbe. – A törvény megőrzi a kontinentális jogrendszeren alapuló magyar eljárásjogi hagyományokat – rögzítette a kollégiumvezető. Újdonságok azonban így is lesznek, például teljesen új jogintézményként jelenik meg a fellebbviteli eljárásban a hatályon kívül helyező végzéssel szembeni fellebbezés lehetősége.

Ujvári a Fővárosi Ítélőtábla médiastratégiájával kapcsolatban megjegyezte: a sajtóorgánumokkal való együttműködést erősítő rendezvényeiket jól fogadta a médiaszakma. Médiaklubjukba, ahol igyekeznek hasznos, praktikus segítséget adni az újságíróknak, legközelebb „A tanuk jogai a peres eljárások során” címmel tartanak háttérbeszélgetést, de terveznek egy hiánypótló kiadványt („A sajtónyilvánosság a tárgyalóteremben”) is kiadni, illetve jövőre elkészül a FIT imázsfilmje. Egyébként minden sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben írásbeli sajtóközleményt tesznek közzé honlapukon, s a nem jogvégzett emberekre is gondolnak, amikor közleményeiket megfogalmazzák.

 

 

 

 

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: