Fővárosi Ítélőtábla: megújuló tárgyalótermek, időszerűbb ítélkezés

A Fővárosi Ítélőtábla közzétette 2019-es eredményeit, amely szerint a folyamatban maradt ügyekhez képest közel ötször több ügy került befejezésre, hatékonyan, magas szakmai színvonalon. Az időszerűségi mutatók is kedvezően alakultak; a peres eljárások 80%-a, míg a nemperes eljárások 97,1%-a fél éven belül, a nemperes eljárások döntő többsége, 84,7%-a már 3 hónapon belül befejezésre került. A Fővárosi Ítélőtábla évről-évre színvonalasabb és hatékonyabb, időszerűbb ítélkezésre törekszik.

2019-ben a Fővárosi Ítélőtáblára 6403 ügy érkezett, amely az összes ítélőtáblára érkezett 12.485 ügy 51,3%-át teszi ki. 2019-ben a legtöbb ügy polgári ügyszakban érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, amely az országosan érkezett polgári ügyek 52,3%-át teszi ki. A valamennyi ítélőtáblára érkezett gazdasági ügy 62,7%-a érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, míg a büntető ügyszakban érkezett ügyszám az országos adat 38,4%-a. A Fővárosi Ítélőtáblára 2019-ben a polgári, gazdasági, büntető és katonai szakágakban összesen 2316 peres ügy érkezett, amely az ítélőtáblákhoz érkezett peres ügyek 62,2%-át jelenti. A nemperes ügyek tekintetében a Fővárosi Ítélőtáblára érkezett 4104 nemperes ügy az országos érkezési szám 46,6%-át teszi ki.

Az ítélőtáblákon befejezett 12.720 ügyből a Fővárosi Ítélőtáblán 6450 ügy, azaz az ügyek 50,7%-a fejeződött be 2019-ben, ahol 46 üggyel több került befejezésre, mint amennyi ezen időszak alatt érkezett. Ebből az ítélőtáblákon befejezett peres ügyek 61,5%-át, azaz 2296 peres ügyet, valamint a nemperes ügyek 46,2%-át, azaz 4170 nemperes ügyet a Fővárosi Ítélőtábla fejezett be 2019-ben. A Fővárosi Ítélőtábla 2019-ben polgári ügyszakban fejezte be a legtöbb ügyet, az országosan befejezett polgári ügyek 51,7%-át. Az országosan befejezett gazdasági ügyek 61,3%-át, míg az országosan befejezett büntető ügyek 38,2%-át fejezte be a Fővárosi Ítélőtábla. A polgári szakágban a befejezett peres ügyek aránya az érkezett ügyek számához képest 97,5%. A gazdasági perek 100,7%-át, a büntető perek 100,6%-át, míg a katonai peres eljárások 104,5%-át fejezte be a Fővárosi Ítélőtábla 2019-ben.

Az összes ítélőtáblán folyamatban maradt ügyek 61,2%-a, azaz 1312 ügy maradt folyamatban a Fővárosi Ítélőtáblán 2019. december 31-én. Ebből az országos szám 64,4%-át kitevő 781 peres ügy, valamint a nemperes ügyek 57%-a, azaz 535 nemperes ügy a Fővárosi Ítélőtáblán maradt folyamatban. 2019. év végén a gazdasági ügyszakban országosan 77,9%-os arányban maradtak folyamatban eljárások a Fővárosi Ítélőtáblán, polgári ügyszakban ez az arány 62,1%, míg büntető ügyszakban 33,3%.

Az időszerűség kapcsán megállapítható, hogy 2019-ben a Fővárosi Ítélőtáblán a peres ügyek 80%-a fejeződött be 6 hónapon belül, míg a peres ügyek 41,6%-a 3 hónapon belül. A tavalyi évben a Fővárosi Ítélőtábla a nemperes ügyek 84,7%-át 3 hónapon belül, 97,1%-át féléven belül, míg 99,9%-át 1 éven belül befejezte.

A Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési tevékenységének magas szakmai színvonalát tükrözi, hogy az Ítélőtábláról a Kúriára érkezett fellebbezett határozatok döntő többsége, 70,9%-a helybenhagyással, a felülvizsgálatok 43,2%-a hatályában fenntartással fejeződött be. A felülvizsgálati kérelmek megalapozatlanságát mutatta, hogy a Kúria 40,7%-ban érdemi vizsgálat nélkül utasította el a kérelmeket.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2019. évben 3.121.851 ezer Ft-ból gazdálkodott, amelyből a 202 bírósági dolgozó illetményeként 1.643.827 ezer Ft, nem rendszeres személyi juttatásként 426.878 ezer Ft került kifizetésre. Az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre (kirendelt védői díjak, szakértői költség, tolmácsdíj, tanúdíj, stb.) 22.718 ezer Ft-ot (ebből a szakértői költség 1.347 ezer Ft), míg a dologi kiadásokra 574.159 ezer Ft-ot fordított.

A Fővárosi Ítélőtábla egy épületben való elhelyezése érdekében a Fekete Sas utcában további területek birtokba vételére és átalakítására került sor 2019. évben. A Fekete Sas utcai épületben a földszinti tárgyalók is megújultak, valamint megtörtént az elavult csomagvizsgáló röntgen és paneles beltéri fémdetektor kapu cseréje. Továbbá a még gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, munkavégzés érdekében új szerver beszerzése van folyamatban.

A Fővárosi Ítélőtábla a 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzésére.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: