Vasárnapi pihenőnap kérdésekkel

A vasárnap is nyitva tartható üzletek engedélyezéséről szóló kormányrendelet értelmében a vasárnapi munkavégzés tilalma alól mentesülő üzletek számára az üzlet helye szerinti település jegyzője, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője engedélyezheti a kivételes nyitva tartást.
Az engedély iránti kérelmet a tevékenység végzésének megkezdése előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz benyújtani. Amennyiben a jegyző a kérelem benyújtását követő 5 napon belül nem jelzi a jogosultság hiányát, akkor a tevékenység megkezdhető, vagy folytatható. A kérelmező kereskedő köteles a kérelmet évente ismételten benyújtani, és a kérelem alapjául szolgáló bármely körülmény változását bejelenteni.

Az engedélyezéssel kapcsolatban megkérdeztük az illetékeseket. A Nemzetgazdasági Minisztérium Sajtó és Kommunikációs Titkársága válaszolt kérdéseinkre:
– Miért kell külön engedélyt kérni a helyi jegyzőtől 3 ezer forintos illetékbélyeg kíséretében, hiszen a rendelet egyértelműen szabályozza azoknak a körét, akik nyitva tarthatnak?
– Ebben a kérdésben nem a rendelet, hanem a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezései irányadóak. Az érintett kereskedőknek pusztán a nyitva tartásukban bekövetkező változást kell bejelenteniük a jegyzőnek, ez pedig illetékmentes.

– Miért szükséges évente megismételni az engedélykérést?
– Nem szükséges, mert az évenkénti engedélykérést a speciális kivételek engedélyezésére vonatkozó rendelet írja elő. A kormány azonban nem bővítette ezen kivételek körét sem. A jogalkotói szándék az évenkénti engedélykéréssel az ellenőrizhetőséget kívánja majd biztosítani.

– Ki ellenőrzi, hogy betartják-e a rendeletet?
– A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény szerint a rendelet alkalmazásait is a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd.

– Milyen büntetésre számíthatnak, akik megszegik a szabályt?
– A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény rendelkezéseit szegi meg, aki nem a rendelet szerint jár el, így a törvényben megszabott üzletbezárási szankciók lesznek alkalmazhatóak.

7. § (2) … köteles
a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
b) a második jogsértés esetén 30 napra,
c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

Meggyesi Gyula

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: