Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Bevezető, alapelvek:
A személyes adatok védelme a Hírnök Média Bt., illetve munkatársai számára kiemelt fontosságú, így az elmúlt években is törekedtünk arra, hogy felesleges adatokat, információkat ne gyűjtsünk, illetve ne tároljunk.
Cégünk profiljai elsősorban a tájékoztatás és a közvetlen kiszolgálás, ezért a személyes adatok nem képezik működésünk kiemelten fontos részét.
A visszaélések elkerülése érdekében azokat az adatokat, amelyekre nincs szükség, azonnal töröljük.

1. Adatkezelő(k) és az adatkezelésben érintettek adatai:

1.1. Adatkezelő
Hírnök Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely / Postacím:  2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10.
Adószám: 20672982-2-13
Közösségi adószám: HU 20672982
Cégjegyzékszám: 13-06-036855
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Telefon: 06-28-540-160

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:
Weboldal üzemeltetés: 40 632
Webáruház üzemeltetés:40 633
Direkt marketing tevékenység, hírlevél küldés: 40 634
Belső internetes közösség kialakítása: 40 635
(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68.§ (6) bekezdése alapján.)

1.2. Adatkezelésben érintettek, adatfeldolgozók:

1.2.1. Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
EU-s közösségi adószám: HU23495919
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Tartalék telefon: +36 1 412 3448
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
az általa végzett művelet: Technikai feladatok végzése, honlapok, illetve domain-ok és az e-mail-ek technikai hátterének biztosítása, adatainak tárolása.

1.2.2. Könyvelő:
Kör 99 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhely: 2095 Pilisszántó, Tavasz utca 40.
Adószám: 28432539-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-034870
Alapítás dátuma: 1993
az általa végzett művelet: A Hírnök Média Bt. számlázással és munkáltatói jogokkal, illetve munkatársainak nyilvántartásával kapcsolatos teendők, az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

1.2.3. Partner, ad-hoc megbízott, eseti, alkalmi Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó Webhely-, honlap-, weboldal-, információs blokk tulajdonos, vagy bérlő.
1.2.3.1. Az ilyen Partnereknél az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó adatai részletesen teljes körűen, jól átlátható módon vannak külön feltüntetve, illetve közlésre kerülnek adott területen, honlapon, vagy oldalon.
1.2.3.2. Az ilyen adatközlésnél felhasználó tisztában van a felhasználás tényével és módjával, illetve célzottan az adott Partner részére közli az adatokat, így az adatok közlésével egyben hozzájárul a továbbításhoz is.
1.2.3.2. A Partnerek számára közvetített adatok felhasználásakor, illetve kezelése, feldolgozása során Partnerünk Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata érvényesül.

2. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat adatkezelési tájékoztatójának célja:

2.1. A Hírnök Média Bt. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, jelen tájékoztatóval azt a célt szolgálja, hogy rögzítse és tájékoztatást nyújtson az általa alkalmazott adatvédelmi és kezelési elvekről, amelynek tartalmát, teljes terjedelmében magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.1.1. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
2.1.2. A lehetőségek és szolgáltatások minden területén, bárki számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait, illetve szabadságjogait, különösképpen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

2.2. A Hírnök Média Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  www.hirnok.hu/adatvedelem és a www.hirnok.hu/aszf/ címen.
2.3. A Hírnök Média Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelynél az esetleges változásokról kellő időben értesíti a változással érintettek körét, ami a Felhasználó következő belépésével elfogadásra kerül.
2.4. Jelen szabályozáshoz kapcsolódóan minden kérdésre válaszolunk elérhetőségeink bármelyikén.
2.5. A Hírnök Média Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

2.6. A Hírnök Média Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

2.7. A Hírnök Média Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát, amely a Hírnök Média saját fenntartású és a partnerei számára szerződéses viszonyban üzemeltetett, illetve bérbe adott honlapokra, vagy saját honlapjain biztosított megrendelési és egyéb lehetőségre vonatkozik.

2.8. A szabályozások köre kiterjed a létező és hasznosított ügyletek mellett olyan lehetőségekre is, amelyek nem feltétlenül történnek meg, vagyis figyelembe veszi az ad-hoc jellegű, vagy esetleges új lehetőségeket is.

2.9. Jelen szabályozás kiemelt célja a megfelelés a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet, illetve a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET előírásainak.

3. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat adatkezelési tájékoztatójának hatálya:

3.1. Jelen tájékoztató a Hírnök Média Bt. saját tulajdonú és kezelésű, illetve az általa bérbe adott, üzemeltetett honlapok és hirdetési, vagy megrendelő oldalakra, felületekre a Hírnök Média Bt. működése során kezelt adatokra, információkra, film-, fotó-, hang- és biztonsági kamerák által rögzített felvételekre terjed ki.

3.2. Nem terjed ki olyan szolgáltatásokra, illetve adatkezelésekre, amelyek a Hírnök Média Bt-hez tartozó, illetve általa üzemeltetett honlapokon elhelyezett hirdetés, vagy más honlapra vezető link, illetve hivatkozás által különálló oldalon jelenik meg.

3.3. Honlapok üzemeltetése, időszakosan megjelenő kiadványok kiadója, médiatartalom szolgáltatás végzése és a hozzá kapcsolódóan biztosított, a honlapon, vagy kiadványokban elérhető szolgáltatások és tartalmak.

3.4. A Hírnök Média Bt. álatl küldött e-mail, hílrevelek, HírM@il üzenetek küldésére.

4. Adatok

4.1. Az adatkezelő adatai:
Hírnök Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely: 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10.
Adószám: 20672982-2-13
Közösségi adószám: HU 20672982
Cégjegyzékszám: 13-06-036855
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Telefon: 06-28-540-160; 06-20-9359-952
E-mail: hirnok @ hirnok.hu

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a hirnok @ hirnok.hu, vagy a  06-20-9359-952 elérhetőségeken, illetve levélben a 2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10. címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Hírnök Média Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

 

4.2 Adatvédelmi tisztviselő
Név: Meggyesi Gyula
Telefonszám: 06-20-9359-952
E-mail: hirnok@hirnok.hu

5. Az adatfeldolgozó és az adatkezelő meghatározása:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozata alapján, az alábbiak szerint különül el az adatfeldolgozó az adatkezelőtől:

5.1. Az adatfeldolgozó jellemzői:

5.2 Adatkezelőtől elkülönült személy. Az adatfeldolgozói státusz alapvető feltétele, hogy az adatkezelőtől különálló jogalany legyen.

5.3. Technikai feladatok végzése. A Hatóság állandó gyakorlata szerint a technikai feladatok a személyes adatok felhasználását (például levelek postázása érdekében az ügyfelek címadatának felhasználása), vagy tárolását (például tárhelyszolgáltatás az adatkezelő által kezelt adatok tekintetében) ölelik fel.

5.4. Az adatkezelői utasítás végrehajtása. Az adatfeldolgozónak kötelessége végrehajtani az adatkezelő utasításait. Az utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

5.5. Érdemi döntési jogkör hiánya. Az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Amennyiben az adatfeldolgozónak a technikai feladat végrehajtását érintő döntése kihat az adatkezelés valamelyik lényeges körülményére, akkor e döntése vonatkozásában már nem adatfeldolgozónak, hanem adatkezelőnek kell tekintetni.

6. Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés, illetve az információk átadása önkéntes hozzájáruláson alapul és a Felhasználó, Adatközlő által megadott információk átadásával hozzájárul azok tárolásához, kezeléséhez.

6.1. Az információk átadásával, megrendelés beküldésével, saját fiók létrehozásával, illetve a fiókba történő belépés által Felhasználó, feliratkozással feliratkozó hozzájárul adatai kezeléséhez, tárolásához, a meghatározottak szerinti közvetítéséhez és kötelezőnek tekinti magára – különösképpen a Szerző, Közreműködő, Szerkesztő, Shop Manager stb. kiemelt jogokkal felhatalmazottak – a Hírnök Média Bt. ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) és jelen szabályzat elemeit különös tekintettel azokra a felhasználókra, akik adminisztrátori jogosultsággal rendelkeznek.

7.  A kezelt személyes adatok köre

7.1. Adatgyűjtés

7.1.1. A Hírnök Média Bt. által üzemeltetett és fenntartott, nyilvánosan elérhető honlapokon közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

7.1.2. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

7.1.3. Megrendeléssel kapcsolatos, illetve megrendeléshez szükséges adatok, információk megadása;

7.1.4. Számlázással kapcsolatos adatok, személyes információk megadása;

7.1.5. Szállítással kapcsolatos adatok megadása;

7.1.6. Szerződéskötés alkalmával történő adatok, személyes információk megadása;

7.1.7. Cikk, vagy riport, illetve hirdetés honlapon, vagy nyomtatott formában történő megjelentetéséhez közölt adatok;

7.1.8. Jelentkezés – játékra, kedvezményre stb. – elküldéséhez megadott adatok

7.1.9. Nyertes közléséhez tartozó adatok,

7.1.10. Személyes képmás nyilvános megjelenítése honlapon, vagy nyomtatott kiadványban, cikk, hirdetés, vagy nyereményátvétel által;

7.1.11. Munkavállalás és munkára történő jelentkezés;

7.1.12. Biztonsági okokból történő adatközlés, felvétel,

7.1.13. Hírlevél, Hírmail feliratkozás.

8. Adatok hitelessége

8.1. Felhasználó, Adatközlő szavatosságot vállal az általa közölt adatok valódiságáért

8.2. Adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

8.3. A 16. életévét be nem töltött személy adatai csak szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

8.3.1. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

8.3.2. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó adatokat nem kezel és nem gyűjt.

9. Regisztráció, Fiók létrehozása, hírlevél feliratkozás, számlázási adatok megadása, jelentkezési lap beküldése, nyeremény igénylése során megadandó, illetve megadható adatok

9.1. Regisztráció

Felhasználónév                            (kötelező)
Vezetéknév                                   (nem kötelező)
Keresztnév                                   (nem kötelező)
Becenév                                        (kötelező)
Nyilvánosan megjelenő név     (kötelező)
E-mail cím                                  (kötelező)
Telefonszám                               (kötelező)
Honlap                                         (nem kötelező)
Bemutatkozás                            (nem kötelező)
Életrajzi információ                  (nem kötelező)

9.2. Számlázás, számlázási fiók, szállítás
Név/ Cégnév                            (kötelező)
Ország                                      (kötelező)
Utca                                          (kötelező)
Város                                        (kötelező)
Megye                                      (kötelező)
Irányítószám                          (kötelező)

9.3. Jelentkezés, hírlevél, hírmail feiratkozás
Név                                           (kötelező)
Város/Település                    (kötelező)
E-mail cím                              (kötelező)

9.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Név/ Cégnév                            (kötelező)
Ország                                      (kötelező)
Utca                                          (kötelező)
Város                                        (kötelező)
Megye                                      (kötelező)
Irányítószám                          (kötelező)
Felhasználónév                      (kötelező)
E-mail cím                               (kötelező)
Telefonszám                            (kötelező)

9.5. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Név/ Cégnév                            (kötelező)
Ország                                      (kötelező)
Utca                                          (kötelező)
Város                                        (kötelező)
Megye                                      (kötelező)
Irányítószám                          (kötelező)
Felhasználónév                      (kötelező)
E-mail cím                               (kötelező)
Telefonszám                            (kötelező)

9.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Felhasználónév                        (kötelező)
E-mail cím                                (kötelező)

Hírlevél leiratkozáshoz a hirnok@hirnok.hu e-mail címre kell jelzést küldeni, amely alapján azonnal törlésre kerülnek az adatok.

10. Technikai adatok

10.1. A Hírnök Média Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

10.2. A Hírnök Média Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

10.3. A Hírnök Média Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

10.4. A Hírnök Média Bt. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

10.4.1. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

10.4.2. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

11. Cookie-k (Sütik)

11.1 A sütik feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

11.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

11.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Hírnök Média saját és az általa kezelt weboldalán esetenként alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

12. Közösségi oldalak adatkezelési köre (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján)

12.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

12.2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

12.3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

12.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

12.5. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ magyar nyelven is olvasható.

12.6. A honlap tartalmazhat úgynevezett Facebook képpontokat is, amelyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön, vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a Hírnök Média Bt-hez tartozó honlapokat. Adatközlő, Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel kapcsolatos információk a www.facebook.com/about/privacy olvasható magyar nyelven.

13. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

13.1. A kezelt adatok kapcsolattartásra, számlázásra, statisztikára, ajánlatkérésre, visszajelzésre, véleménynyilvánításra, fejlesztés céljából információgyűjtésre kerülnek felhasználásra.

13.2. Amennyiben az adatok kezelésének indokoltsága megszűnik, az adatok törlésre kerülnek.

13.3. Adatkezelő a honlapon keresztül kezdeményezett kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az adatok elküldésével megadottnak tekinti.

13.4. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó adatlapokat, e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

13.5. Ajánlatkérésre, rendelésre irányuló adatbeküldés honlapon, vagy e-mail útján történhet a kiválasztott termék, vagy szolgáltatás megjelölése, megnevezése ajánlatadáshoz szükséges adatok, rendelt termék/szolgáltatás darabszáma, igényelt szállítási, vagy teljesítési határidő, speciális igények megjelölésével.

13.6. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.

13.7. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

13.8. Az adatkezelés folyamatában az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési céllal fordul az adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel és ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

14. Megrendelés, Űrlap, Felmérés, Visszajelzés, Nyilvános adatkezelés

14.1. Űrlapok által lehetőség van véleménynyilvánításra, visszajelzésre, felmérésre, adatok közlésére, amelyek adatok a feldolgozás után törlésre kerülnek;

14.2. Megrendelőben rögzített tételek és a számlázási adatok kitöltésekor a megrendelt, termék, vagy szolgáltatás biztosítójának továbbításra kerül a kitöltött megrendelő címzettje felé;

14.3. Közvetített megrendelőlap esetén a megrendeléshez fűződő oldalon található a teljesítő, vagyis a megrendelés címzettjének adatai, elérhetőségei;

14.4. Az adott oldalon történő megrendeléssel, illetve külön is megtörténik a hozzájárulás engedélye, illetve annak ténye, amely a Hírnök Média Bt. ÁSZF oldalán és jelen szabályzatban is rögzítésre kerül;

14.5. Az adatok kitöltésével Adatközlő, Felhasználó hozzájárulását adja, hogy Adatkezelő, a Felhasználó által megadott adatokat, illetve a Megrendelőt továbbítsa a megrendelés teljesítőjének – szerkesztőség, üzlet, szolgáltató…

14.6. Cikk, riport, hirdetés, nyereményre jelentkezés és egyéb nyilvánosan megjelenő adatoknál az adatközlő tudtával, beleegyezésével és hozzájárulásával kerülnek nyilvánosságra az adatok, amit alapvetően az adatok közlésével is jóváhagy az adatközlő.
14.7. Az adatok célzott megadásával – cikk, vagy hirdetés tartalmának közlésével, írásban történő küldésével, honlapon kitöltött jelentkezéssel, megrendeléssel – felhatalmazza Adatkezelőt a közölt adatok nyilvánosan történő megjelenítésére.

 

15. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:

– online tartalomszolgáltatás;

internetes oldalakon elérhető adatok, szolgáltatások biztosítása

hírek, riportok és hirdetések megjelenítése,

felület biztosítása a Felhasználók által közreadott információkhoz (hirdetés, adatok, hozzászólás, fórum stb.);

webshop üzemeltetése, hirdetési felület, vagy szolgáltatás megrendelési lehetősége

kedvezmény nyújtásának, hirdetés megjelenítésének lehetősége

szerződés megkötése, tartalom meghatározása, módosítása,

üzleti tevékenyéggel összefüggő kapcsolattartás,

a Felhasználó azonosítása és kapcsolattartás;

a Felhasználói jogosultságok azonosítása;

kényelmi funkciók

statisztikák, elemzések készítése;

marketing célú megkeresés

Felhasználók jogainak védelme;

játékos és extra kedvezmények pályázásához nyújtott lehetőség, elérés

a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás közvetítése, teljesítése, igénybevétele,

a díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,

a teljesítés megfelelőségének dokumentálása,

számviteli kötelezettségek teljesítése;

munkavállalóval kapcsolatban a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése

potenciális munkavállalók toborzásához, kiválasztásához szükséges adatok

az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

bevallások és jelentések küldése,

Adatkezelő érdekeinek érvényesítése

Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése

 

16. Általános adatkezelési irányelvek

16.1. A Hírnök Média Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

16.2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

16.3. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesítjük ügyfeleinket.

16.4. Felhívjuk a Hírnök Média Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

16.5. A Hírnök Média Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

A www.net.jogtar.hu címen elérhetőek a vonatkozó jogszabályok.

17. Hozzájárulás, engedély, felhatalmazás

17.1. Felhasználó, Adatközlő a regisztrációval, illetve a szolgáltatás igénybevételével, megrendelésével hozzájárul, hogy a megadott adatait a szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez tárolja, kezelje és felhasználja, illetve a megrendelés teljesítőjének közvetítse.

17.2. A kiállított bizonylaton szereplő adatokat Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

17.3. A külső partner honlapján, illetve az általa bérelt weblapon, vagy a Hírnök Média Bt. honlapján kezelt felület (címjegyzék, hirdetési felület megrendelése stb.) az adott oldalon pontosan meghatározott cégadatok tulajdonosának kerül közvetítésre, külön hozzájárulás nélkül.

17.4. Adatközlő, Felhasználó a regisztrációjával és az adatai megadásával teljes körű felelősséget és szavatosságot vállal, illetve felelősséggel tartozik egyebek között az e-mail cím regisztrálójaként

17.4.1. az általa megadott információkért,

17.4.2. tartalmakért, illetve azért, hogy az

17.4.3. érintettek hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

17.4.4. a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,

17.4.5. a megadott adatok felhasználásával kizárólagosan veszi igénybe a szolgáltatást.

18, Az adatok fizikai tárolási helyei

18.1. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

– egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

– másfelől ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

18.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a belépés során generálódnak és amelyeket az adatkezelő, illetve adattároló rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

18.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

19. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

19.1. Adatkezelő(k) adatai:

Hírnök Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhely / Postacím:  2146 Mogyoród, Nagyhomoki út 10.

Adószám: 20672982-2-13

Közösségi adószám: HU 20672982

Cégjegyzékszám: 13-06-036855

Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Telefon: 06-28-540-160

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:

Weboldal üzemeltetés: 40 632

Webáruház üzemeltetés:40 633

Direkt marketing tevékenység, hírlevél küldés: 40 634

Belső internetes közösség kialakítása: 40 635

(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68.§ (6) bekezdése alapján.)

19.2. Adatkezelésben érintettek:

19.2.1. Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

EU-s közösségi adószám: HU23495919

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Telefon 0-24: +36 1 700 2323

Tartalék telefon: +36 1 412 3448

Email: info@tarhely.com

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet

az általa végzett művelet: Technikai feladatok végzése, honlapok, illetve domain-ok és az e-mail-ek technikai hátterének biztosítása, adatainak tárolása.

19.2.2. Könyvelő:

Kör 99 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 2095 Pilisszántó, Tavasz utca 40.

Adószám: 28432539-2-13

Cégjegyzékszám: 13-06-034870

Alapítás dátuma: 1993

az általa végzett művelet: A Hírnök Média Bt. számlázással és munkáltatói jogokkal, illetve munkatársainak nyilvántartásával kapcsolatos teendők, az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

19.2.3. Levélküldő szoftver szolgáltató

Cégnév: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Adószám: 14032868-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-046975
Képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs CEO, dr. Koppány Julianna COO
Ügyfélszolgálat, kapcsolatfelvétel, igénybejelentések:
Telefon: 06 96 519 833
Kapcsolat: kapcsolat@webgalamb.hu

20. Adatkezelési irányelvek

20.1. A Hírnök Média Bt. nem továbbít adatokat a szabályzatban szereplő meghatározásokon túl, illetve beleegyezés nélkül. Amennyiben bármilyen adat továbbításra kerül, azt kizárólag az adatközlők beleegyezésével teszi.

20.2. Azon esetekben, amelyeknél a Hírnök Média Bt. eljárhat, adatkezelőként saját hatáskörben intézi.

20.3. Amennyiben bármely adat továbbításra kerül, az adatközlő kifejezett beleegyezésével történik.

20.4. A termék, szolgáltatás, felület stb. megrendelésénél a Megrendelő kitöltésével Adatközlő hozzájárul az adatok kezeléséhez, feldolgozásához, teljesítő, illetve számlázó részére az adatok átadásához.

20.5. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy Adatkezelő az általa kitöltött adatokkal a Megrendelőt továbbítsa a megrendelés teljesítőjének – szerkesztőség, üzlet, szolgáltató…

21. Külső szolgáltatók

21.1. A Hírnök Média Bt. egyes szolgáltatások biztosításához, megrendelések teljesítéséhez, kedvezmények igénybevételéhez külső partnert, szolgáltatót vesz igénybe, amelyeknél az adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

21.2. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott, vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.

21.3. Fizetési lehetőséget biztosító Külső szolgáltatók

SimplePay

OTP bank

CIB bank

PayPal

21.4. Szállítást biztosító Külső partner

Az esetleges szállítást, szükség esetén ad-hoc módon oldja meg Adatkezelő, amelyről a visszaigazolás, illetve a szállítás egyeztetése alkalmával, e-mail-ben értesíti és közli az adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

22. Felhatalmazás

Az adatok megadásával a Felhasználó, Adatközlő, Vásárló, Megrendelő, Játékos, kedvezmények igénylője, illetve a honlapra látogatók, felhatalmazzák Adatkezelőt, hogy adataikat kezeljék, az általuk kitöltött információkat, adatokat, adatlapot, kérdőívet, felmérést, megrendelőt stb., illetve a megadott információkat, személyes adatokat az Adatfeldolgozónak, illetve az eladónak, a szolgáltatás, vagy kedvezmény nyújtójának, a megrendelés teljesítőjének, a megjelenítő honlap tulajdonosának, bérlőjének teljes mértékben átadja.

23. Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival kapcsolatos adatkezelés

23.1. Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi személyes adatokat kezeli:

név, születési név, anyja neve, születési hely, idő,

személyi igazolvány szám, adóazonosító, TAJ szám,

állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím,

bankszámlaszám,

iskolai végzettség, és a végzettséget igazoló bizonyítvány száma,

házastárs neve, születési neve, adóazonosítója,

gyermek(ek): neve, adóazonosítója, TAJ száma, anyjának neve, születési helye, ideje, betegsége

23.2. Adatkezelés célja a Munkavállalót érintő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

23.3. Munkára jelentkező, vagyis potenciális munkavállalót érintő adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata a toborzás, illetve kiválasztás céljából.

23.3.1. Az önéletrajz és egyéb dokumentumok megküldésével hozzájárul, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig.

24. Adatkezelő helyiségeinek, üzlet és környezete látogatóival összefüggő adatkezelések:

24.1. Adatkezelő biztonsági, vagyonvédelmi, illetve a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okokból az irodájában, helyiségeiben, üzletében és annak környezetében figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet.

24.2. A létesítésről, illetve a kamerákról a munkavállalók és a létesítménybe belépők jól láthatóan tájékoztatásra kerülnek

24.3. Lopás, illetve bűncselekmény elkövetése esetén a felvételek a hatóságok számára átadásra kerülnek.

24.4. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból.

24.5. A felvételeket, amennyiben azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

25. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

26. Tájékoztatáshoz való jog

A Hírnök Média Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

27. Az érintett hozzáféréshez való joga

27.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

27.2. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

27.3. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

28. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Hírnök Média Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

29. Törléshez való jog

29.1. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Hírnök Média Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

29.2. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

30. Az adatkezelés korlátozásához való jog

30.1. Az érintett kérésére a Hírnök Média Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;

– vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;

– ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

30.2. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

30.3. Törölt adatokkal kapcsolatban kizárólag a törlés tényét, illetve az adatok szereplésének hiányának közlésére terjed.

31. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

32. Tiltakozás joga

32.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

32.2. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

33. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

34. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

35. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

36. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

37. Egyéb rendelkezések

37.1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

37.2. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

37.3. A Hírnök Média Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

38. Fogalom meghatározások:

Adatkezelő: az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan, vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adat: bármilyen adat, vagy információ, amely alapján egy természetes személy felhasználó, Adatközlő – közvetetten, vagy közvetlenül – azonosíthatóvá válik.

Felhasználó: aki honlapon, vagy a szolgáltatásokra regisztrál, illetve adatait bármilyen módon megadja.

Adatközlő: aki adatait riport, cikk, hirdetés elkészítése érdekében, illetve honlapon, szolgáltatás regisztrálásakor, jelentkezés alkalmával, regisztrációnál, illetve amennyiben adatait bármilyen módon megadja, közli írásban, személyesen, telefonon, vagy honlap, weboldal közvetítésével.

Munkavállaló: az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, szerződésben álló természetes személy

Potenciális munkavállaló: az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése, vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Külsős partner: a honlapok üzemeltetéséhez, kiadványok megjelenéséhez, illetve a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél. Az Adatkezelő honlapján kitöltött megrendelő alapján, vagy egyéb módon kapcsolódó szolgáltató partnerek, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében az adatok továbbításra kerülnek.

39. Alkalmazott, illetve alkalmazható jogszabályok:

GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet, illetve a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (2016. április 27.) RENDELET – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

a PTK – Polgári Törvénykönyvről – szóló 2013. évi V. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) – a bizonylatok kiállítása és megőrzése,

a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

Szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 84/A §-a

– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).


Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatot megelőzően 2012. 04. 24-től érvényes
ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:
Weboldal üzemeltetés: 40 632
Webáruház üzemeltetés:40 633
Direkt marketing tevékenység, hírlevél küldés: 40 634
Belső internetes közösség kialakítása: 40 635
(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 68.§ (6) bekezdése alapján.)


Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: