Adóhiány a cégek kétharmadánál

Idén az első három negyedévben az adóellenőrök a bevallás utólagos ellenőrzésére 24 523 cégnél végeztek vizsgálatot, és 15 396 társaságnál, azaz csaknem kétharmaduknál (63 százalékuk) derült ki, hogy a törvényben megszabottnál összesen mintegy 515 milliárd forinttal kevesebb adót vallottak be – tájékoztat a feketelista.hu. A megállapított hiány 19 százalékkal nagyobb a tavalyinál. Adóhiány feltárása esetén az adóhivatal a hiány 50 százalékának megfelelő bírsággal is sújtja a céget. Amennyiben pedig a hiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek meghamisításával, megsemmisítésével függ össze, az adóbírság mértéke az adóhiány 200 százaléka. Az adóbevallást elmulasztó vagy meghamisító társaság jogkövetkezményként késedelmi pótlék kiszabására is számíthat. Ennek mértéke minden naptári nap után az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék legfeljebb három évre számítható fel.

Vizsgálják a mögöttes felelősöket
Az adóhatóság negyedévenként nyilvánosságra hozza azoknak a cégeknek a listáját, amelyek adóhiánya 180 napja folyamatosan meghaladja a 100 millió forintot (egyben közzé teszi az olyan magánszemélyek nevét is, akiknél több mint 10 millió forint adóhiányt állapított meg). A harmadik negyedévi listán összesen 158 cég szerepel. Hasonlításként: az első negyedévben 103, a másodikban 112 vállalkozás 100 milló forint feletti adóhiányát tárták fel az ellenőrök. Ennek az adózó körnek „köszönhetően” e cégek a harmadik negyedévben közzétett tartozása 90 milliárd forint volt. Ebből 42 milliárd forint az adóhiány, és 48 milliárd forint azok jogkövetkezménye – adóbírság, késedelmi pótlék összege.
A feketelista.hu tájékoztat arról, hogy a NAV a behajtás során már minden esetben vizsgálja a mögöttes felelősökkel szembeni eljárás lehetőségét. Amennyiben az adós cég ellen folytatott végrehajtás eredménytelenül zárul, és a gazdálkodó szervezetnek van helytállni köteles tagja, akkor a behajtási szervezet a mögöttes felelőssel szemben is lefolytatja a végrehajtási eljárást. Csak mindezek eredménytelensége esetén indítványozzák a bíróságon a felszámolási eljárást. A NAV több esetben pert indított a felszámolás alá került cégek vezetői, tagjai ellen. E perek többségében az adóhatóság keresetének a bíróság helyt adott. A perbe fogott személyek közül többen „jó hírük” megőrzése érdekében inkább rendezték adótartozásukat, mintsem hogy tovább pereskedjenek.

Háromból kettő budapesti
Az adóhiányos cégekről közzétett listák nemcsak az adófizetési morált, hanem a társaságok gazdasági, működési körülményeit is jellemzik. Nem véletlen, hogy a listán lévők között alig találni működő céget. Az érintett 158 társaság közül 138-cal szemben különböző hatósági eljárás van folyamatban: 103 cég adószámát már törölték, 10 társaság adószámát felfüggesztették, 23 vállalkozás pedig kényszertörlési eljárás alatt áll. (Két cégnek a végelszámolása van folyamatban). A listán szereplő cégek mintegy kétharmada (109) fővárosi címen van bejelentve, amelyből szinte valamennyi – 158-ból 153 cég – korlátolt felelősségű társaság, mindössze egyetlen részvénytársaság és két betéti társaság került a nagyok közé.
Hiányrekorder
Az adóhiány nagyságát tekintve a lista „élén” 2,258 milliárd forinttal a budapesti Elektronika 24 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. áll, de ehhez hozzá kell még számolni a jogkövetkezmények 2,241 milliárd forintra rúgó összegét is. Így teljes tartozása 4,5 milliárd forintot tesz ki. A második „helyezett” az apátfalvai Meat-eximp Kft. 2,046 milliárdos adóhiánnyal, ám a jogkövetkezmények összege is 3,421 milliárd forint, és így 5,467 milliárdos tartozásával méltán kerülhetett volna az első helyre. Pláne, ha tovább olvassuk a névsort, és kiderül, hogy a hatodik helyet is ez a társaság foglalja el. Más ellenőrzésekkel további 978 millió forint adóhiányt tártak fel nála, és a jogkövetkezmények erre még „ráhúztak” 1,816 milliárd forintot. Ha ezeket is hozzáadjuk az előzőekhez, horribilis összeg: 8,262 milliárd forint jön ki. Az apátfalvai cég ezzel az adóhiánnyal minden bizonnyal „rekordot” állított fel. Ne hagyjuk ki a dobogó harmadik helyezettjét, a fővárosi Elektro-Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t sem; itt 1,353 milliárdos adóhiányt tártak fel és ezt a jogkövetkezmények 2,170 milliárd forinttal „fejelik” meg. A 158 cég közül egyébként az adóhiány és következményei tizenhatnál meghaladják az egymilliárd forintot, és további harmincnyolc cégnél a félmilliárd forintot. A lista végén található tatai Fundamentum Agro Bau Kft.-t is valamivel több mint 100 millió forint adóhiány és 98 millió forintra rúgó jogkövetkezmények terhelik.

Több adóval tartozunk
Az adóhatóság harmadik negyedév végi teljes nyilvántartásában egyébként 1 657 138 adós neve szerepel, ők összesen 2353,5 milliárd forinttal tartoznak. Az egy évvel korábbihoz képest az adósok száma 2 százalékkal, a tartozások összege viszont 17 százalékkal nőtt. A jelentős növekedést egyértelműen a nem működő cégek adótartozásának „gyarapodása” okozta; 116 560 társaság összesen 1 877,5 milliárd forint adóhátralékot halmozott fel. A működő cégek körében viszont az adómorál javulása tapasztalható: igaz ugyan, hogy a társaságoknak több mint a fele – 341 910 cég – 288 milliárd forinttal adósa a NAV-nak, de számuk 2 százalékkal, adótartozásuk összege pedig 11 százalékkal kisebb, mint egy évvel ezelőtt volt. A teljes képhez tartozik, hogy az adóhatóság 1 171 560 magánszemélytől is várja 187,7 milliárd forint adó befizetését.
A nagy hiánnyal leleplezett cégek csak egy részét képezik az adót elkerülőknek. A feketelista.hu adatbázisában az adóhivatal megállapításaival együtt összesen tizennégy állami intézmény cégekkel kapcsolatos határozata lelhető fel. Az érdeklődő egyetlen klikkeléssel több mint félmillió társaságról minden lényeges információt beszerezhet. Kiderítheti például, hogy az érintettnek van-e adótartozása, folyik-e ellene felszámolás, megvonták-e például az adószámát, elmarasztalták-e munkajogi, munkavédelmi mulasztásokért. Ezek ismeretében ki-ki nagyobb biztonsággal köthet szerződést, választhat együttműködő partnert, és megelőzheti a későbbi anyagi veszteségeket – egészíti ki a portál elemzését Iklódi András főszerkesztő.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: