A jó iskola motivál és felkészít az életre

A szülők elsősorban személyes tapasztalatuk, az intézmény közelsége, a pedagógusokkal kialakítható közvetlen viszony és a tanító személye alapján választanak általános iskolát gyermeküknek – derül ki a KONELI Alapítvány beiskolázást vizsgáló online felméréséből.

Egymást érik az általános iskolákban a nyílt napok, hiszen a tanulmányaikat szeptemberben kezdő kisgyermekek szüleinek április 12-ig kell leadniuk a jelentkezési lapokat az általuk választott intézményben. A KONELI Alapítvány kérdőíves kutatásában azt vizsgálta, mi alapján hozzák meg a szülők döntésüket.

„Már az nagy dilemmát jelent a szülők számára, hogy kezdje-e meg az iskolát a gyermek, amint betölti az ehhez szükséges életkort, vagy maradjon még egy évet az óvodában, akkor is, ha nincs speciális iskola-előkészítő óvodai csoport. A válaszok szerint 10 megkérdezettből 8 esetében a szülő az óvodapedagógussal közösen dönt a gyerek iskolaérettségének kérdésében. A válaszadók 60 százaléka pedig inkább óvodában tartaná gyerekét plusz egy évre” – mondta Kardos Éva, a KONELI Alapítvány elnöke. Hozzátette: „speciálisan az iskolára felkészítő óvodai csoportba – amennyiben tehetné – a válaszadók 54 százaléka járatná gyermekét a nagycsoport megismétlése helyett”.

Sokan jelölték az iskolaválasztás szempontjaként a személyes tapasztalat fontosságát, az iskola közelségét a lakóhelyhez, a közvetlen viszony lehetőségét a pedagógussal, a délutáni foglalkozásokat, a nyelvi képzés színvonalát, az iskola eredményességét, de a legtöbben a tanító személyiségét tartják a legfontosabb szempontnak. Többen említették az osztályok alacsony létszámát, és azt, hogy ott ne érezze a gyerek a teljesítménykényszert.

A válaszadóknak rangsorolniuk kellett fontosság alapján 5 szempontot aszerint, hogy mit várnak el az iskolától. A szülők legtöbbjének a motiválás volt a legfontosabb, majd az ismeretátadás, harmadik helyre került az életre történő felkészítés, majd a gyerek együttműködési készségének fejlesztése, végül – legkevésbé fontos szempontként – a nevelést választották a szülők.

A KONELI Alapítvány kutatása arra is kíváncsi volt, hogy a válaszadók miért járatnák gyereküket inkább magánfenntartású intézménybe. Sokan kiemelték a jobb pedagógiai programot, a kisebb osztálylétszámot, a személyességet, a jobb minőségű étkezést, az oktatási eszközök magas színvonalát, a családiasabb légkört, valamint a modern, projektszemléletű oktatást.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: