MESEKUCKÓ BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SZADA KÖZSÉGBEN

A Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. január 9-én nyújtotta be a Közép-Magyarországi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti  alapellátások infrastrukturális fejlesztése tárgyú konstrukciójára a  „Mesekuckó Bölcsőde létrehozása Szada községben” című, KMOP-4.5.2-11-2012-0029 azonosítószámú pályázatát, amely 2012 . december 20-án támogató döntésben részesült.,A Támogatási Szerződés 2014. május 22-én hatályba lépett. A kivitelezés 2015. 03.01. – 2015. 08,31. között valósult meg- A projekt teljes költségvetése: 166,10 millió forint a támogatás összege pedig 149,49 Ft.
A Mesekuckó Bölcsőde Szada egyik legszebb részén, a tiszta levegőjű Várdombon, csodálatos fás környezetben épült, rendkívüli természeti adottságokkal rendelkezik.
A kialakításra került épület ötvözi a természetes anyagokat és a korszerű technológiát, kielégítve a modern kor igényeit. Célunk a környezetbarát, ugyanakkor takarékos energiafelhasználás. Arra törekedtünk, hogy épített környezetük természetes és egészséges legyen, ezért bioépítészeti technológiákat, öko-kompatibilis anyagokat alkalmaztunk az épület létrehozásakor (bontott tégla, kő, fa stb.).
Az építészeti megoldásoknál fontos szempont volt a költséghatékonyság. A szolártechnológia, mint megújuló energiahordozó alkalmazásával, az esővíz gyűjtésére alkalmas korszerű és környezetbarát technológiai rendszer kialakításával az intézmény fenntartási költségeinek csökkentését kívántuk elérni.
A bölcsődei épület létrehozásával egy új, modern 24 férőhelyes intézmény alakult ki, amely maradéktalanul megfelel napjaink szakmai és törvényi követelményeinek, képes kiemelkedő színvonalú bölcsődei ellátás biztosítására.
A projekt keretében az új bölcsőde épület kialakításán túl a külső udvar és játszótér fejlesztésére, valamint a teljes felszerelésre is lehetőségünk nyílt.

2015-10-19_09h29_46

A projekt keretében az építés során teljes körű, komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés valósult meg.
Az intézmények hierarchikus rendszerében első fokon a bölcsőde áll. Az intézményi nevelés keretein belül ért hatások, kialakított szokások – a családi neveléssel összhangban – megalapozó jelentőségűek.
Bölcsődénk a gyermekek életkorának megfelelően a ritmusra, a szabad játékra, a mesére, a gyermeki fantáziára és az érzékszervek útján történő tapasztalásra épít. Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, harmonikus légkör a legszükségesebb a kisgyermekek számára az egészséges testi-lelki fejlődéshez.
Az alaptevékenységen túl a Mesekuckó Bölcsőde időszakos bölcsődei elhelyezést és játszócsoportot is működtet.
Játék- és eszközkölcsönzéssel, tanácsadással, baba-mama foglalkozásokkal, ringató–zenei foglalkozásokkal, só-szoba biztosításával járulunk hozzá a családi-nevelés támogatásához. Vállaljuk fogyatékos és SNI gyermekek gondozását, nevelését, valamint rugalmas nyitvatartási időt biztosítunk.
Gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsokkal, előadásokkal és családi rendezvényekkel is segíteni kívánjuk a kisgyermekes családokat.
A beruházás eredményeként 6 új munkahely is létrejön.
Szada település intézményhálózatában a létrejött bölcsőde egy hiányzó szolgáltatást pótol, a község újabb gyermekintézménnyel gazdagodott.
A Mesekuckó Bölcsőde gyermekközpontú szakmai programjával, családbarát nevelési-gondozási alapelvekkel színesíti községünkben a szociális és nevelési intézményeinek palettáját.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: MBSZ (MESEKUCKÓ BÖLCSŐDE SZADA CSALÁDSEGÍTŐ ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
PROJEKT CÍME: MESEKUCKÓ BÖLCSŐDE LÉTREHOZÁSA SZADA KÖZSÉGBEN
PROJEKT KÓDSZÁMA:KMOP-4.5.2-11-2012-0029
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE:163.103.982,- Ft
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 149.493.584,-  Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90%
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA:2014. március 01.- 2015. augusztus 31.
TÁMOGATÓ SZERVEZET: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
A TÁMOGATÓ MEGBÍZÁSÁBÓL ELJÁRÓ SZERVEZET: PRO REGIO NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: