Miért előnyös az egyszerűsített foglalkoztatást?

Itt a nyár és az egyszerűsített foglalkoztatás megoldást jelenthet a szabályos alkalmi munkavégzésre. Előnye a bérek garantált mértéke, az egyszerű adminisztráció, valamint a közterhek kedvező mértéke.

A hagyományostól eltérő egyszerűsített foglalkoztatási forma rövid időtartamú, akár csak néhány napos munkaviszonyra ad lehetőséget speciális szabályok mellett.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka lehet:

  • Mezőgazdasági vagy turisztika idénymunka feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.
  • Alkalmi munka, mely gyakorlatilag bármi lehet, azonban összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, valamint egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, továbbá egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesíthető, határozott időre szóló munkaviszony.
  • Filmipari statisztálás, mint az alkalmi munka speciális változata, feltéve, hogy az e tevékenységből származó napi nettó jövedelem nem haladja meg a 12 000 forintot.

 Az itt leírt korlátok túllépése esetén az általános szabályokat kell alkalmazni, vagyis a munkavállaló személyi jövedelemadó-előleget, illetve egyéni járulékot köteles fizetni.

 Egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a felek szóbeli megállapodása alapján vagy írásos szerződés megkötésével létesíthető, azonban mindkét esetben a munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a (havibér alkalmazása esetén 89 250 forint, napibér alkalmazása esetén 4 105 forint) jár. Az előzőektől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére a garantált bérminimum 87 %-a (havibér alkalmazása esetén 106 140 forint, napibér alkalmazása esetén 4 889 forint) jár. A munkáltató a bevétel jogcíméről és teljes összegéről köteles a kifizetéskor bizonylatot adni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem után nem kell személyi jövedelemadót fizetni és nem is kell bevallani, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel nem haladja meg az e foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (napi 4 830 forint), vagy a garantált bérminimum (napi 5 620 forint) összegének szorzatát ( a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Azonban a mentesített keretösszeget meghaladó rész jövedelemnek minősül,  melyet be kell vallani és a személyi jövedelemadót is meg kell fizetni utána. A filmipari statisztaként végzett, alkalmi munkából származó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani.

A munkavállalót nem terheli nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, valamint egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállaló jogosult lesz:
– nyugellátásra (a nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1 370 forint/nap, napi 1 000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2 740 forint/nap),
– baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint
– álláskeresési ellátásra.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól részletesebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el: http://nav.gov.hu/data/cms356950/46._sz._fuzet_Egyszer_sitett_foglalkoztatas.pdf

2015. 07. 09.

Forrás: NAV

 

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: