Vakációra készülsz? Mi lehet a poggyászban!

Nyaralás előtt adódhat a kérdés, hogy mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert, vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni. Milyen engedélyeket kell beszerezni, ha például a házikedvenc sem marad otthon? Sok kellemetlenségtől, felesleges adminisztrációtól vagy pluszköltségtől óvhatja meg magát az utazó, ha ismeri a szabályokat. Íme, a legfontosabbak.

A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni az úti célt. Ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokra más-más szabályok vonatkoznak. Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor, alapesetben a saját célra, vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, al­ko­hol és dohánytermékek, il­letve a háziállat utaztatása –, amik korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.
Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógy­szeres kezelésben részesülőknek, mert csak az orvos által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásaikra. EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldre, amit állatorvos állított ki.


Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra, azok élő és élettelen egyedeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadásztrófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy engedélyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont-, teknőspáncél-, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabadságvesztés is kiszabható!

Az utasok poggyászában a növényegészségügyi rendelkezések alapján növények, növényi termékek az Európai Unió területére nem, vagy csak a vármegyei kormányhivatal nö­vény­egészségügyi határállomása által véglegesített közös beléptetési okmány (KEBO) kíséretében hozhatók be. Ez alól kivétel az ananász, a ba­nán, a datolya, a durián és a kó­kusz, melyek mennyiségi kor­látozás nélkül, továbbá a személyes fogyasztásra szánt növények, melyek 5 kg/fő, vagy az 1 db/fő (például 5 kg alma, vagy 1 db dinnye) mennyiségben hozhatók be.

Egyáltalán nem hozható be azokból a növényekből, növényi termékekből, amelyek nem fogyaszthatók el. Ilyenek például a vetőmagok, élő növények, koszorúk. Szintén nem hozhatók be a tapadó talajjal szennyezett termések és növényi részek.

Európai Unión kívüli or­szágból állati eredetű élelmiszerek, mint például a nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszerek, tej és tejtartalmú termékek behozatala az állati betegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos, ezért szigorú szabályokhoz kötött. A szabályok megsértése esetén előfordulhat e termékek visszafordítása, el­kobzása, illetve megsemmisítése. Az Unió kül­ső határszakaszán működő vámszervek ellenőrzik e termékek magánszemélyek általi behozatalát, a belépési pontokon figyelemfelkeltő plakátokon keresztül is tájékozódhatunk a vonatkozó hatályos szabályokról.
Kiutazáskor – az utazás idejére összekészített élelmiszercsomagban – szintén nem aján­latos magunkkal vinni ál­lati eredetű termékeket, mivel azok bevitelét az EU-n kívüli országok általában tiltják, vagy szintén szigorú feltételekhez kötik.

Az EU-n belül a jövedéki ter­mékek – például alkohol, ci­ga­retta, üzemanyag – nem ke­res­kedelmi célú szállításához magánszemélynek nem szükséges engedély. A nem kereskedelmi cél megítéléséhez elsősorban mennyiségi korlátozásokat kell figyelembe venni. Mennyiségi határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy például 90 liter bor, pezsgő. Be­hozható és kivihető a ma­gán­gépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon fe­lül kannában, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. A mennyiségek mellett azonban több egyéb feltétel határozhatja meg, hogy egy ma­gánszemély saját – nem kereskedelmi célú – felhasználására szolgálnak-e a poggyászban lévő jövedéki termékek. Ilyen például a birtokban tartás in­do­ka, a szállítás módja, a termék jellege, és a termékről ren­delkezésre álló dokumentumok: számla, nyug­ta stb.

A behozatali szabályok szem­pontjából az sem mindegy, hogy az Unión kívülről mivel utazunk Magyar­or­szág­ra. 17 éves kor felett légi úton például 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és do­hány­termék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen. 15 év alatti utasoknál – az utazás mód­jától függetlenül – 150 euró az értékhatár.

Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a magyarországi diplomáciai képviseletek adnak felvilágosítást.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 ezer euró, vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben –, vagy en­nek megfelelő összértékű, kész­pénz-helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be-, vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú ér­mék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.
Általános forgalmi adó alól mentes az Európai Unión kívül élő utas által vásárolt termék, ha azt személyi, vagy útipoggyászának részeként az Euró­pai Unió területéről kiviszi.

Utazással és a fentiekkel kapcsolatos bővebb információk a Nemzeti Adó- és Vám­hivatal oldalán találhatók.

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: