Az új Bűntetőeljárási törvény részletei

A médiaklub előadói: Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Bűntető Kollégiumának kollégiumvezetője, sajtószóvivő és Egriné dr. Salamon Emma, elnökhelyettes 

A Fővárosi Ítélőtábla Polgári és Közigazgatási Kollégiumának Werbőczy-termében, a Médiaklub-eseménysorozat részeként bemutatták a feljebb viteli, jogorvoslati bíróság működéséről szóló, hiánypótló kisfilmet, illetve beszámoltak az új Büntetőeljárási törvény eljárást gyorsító új jogintézményekről.

A filmből számos praktikus információt tudhat meg az igazságszolgáltatásban folyó munka iránt érdeklődő állampolgár. Egriné dr. Salamon Emma elnökhelyettes elmondta: a film része, fontos építőköve lehet annak a párbeszédnek is, amit immár évek óta a sajtó képviselőivel folytat a Fővárosi Ítélőtábla.

A médiastratégia másik lényeges eleme: maga a Médiaklub rendezvénysorozat, amelynek deklarált célja, hogy hatékony párbeszéd és együttműködő kapcsolat jellemezze a médiaszakma és a FIT viszonyát.

Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Bűntető Kollégiumának kollégiumvezetője, sajtószóvivő az új büntetőeljárási törvény eljárás gyorsítását szolgáló jogintézményekről szólva kiemelte: a vádlott tárgyaláson való általános jelenléti kötelezettségéből a tárgyaláson való jelenlét joga lett, valamint, hogy az elsőfokú bírósági eljárásban kötelező előkészítő ülésen a vádlott beismerése és tárgyalásról való lemondása esetén ítélet is hozható.

Ha a bíróság nem kötelezi a vádlottat a tárgyaláson való jelenlétre, a vádlott a vádemelést követően a jelenlét jogáról bármikor lemondhat és a bizonyítási eljárás az ő távollétében lefolytatható, érdemi határozat hozható. Ez utóbbi rendelkezés várhatóan – különösen több vádlottas ügyekben – lerövidíti az elsőfokú bírósági pertartamot.

Fontos új szabály, hogy az előkészítő ülésen az ügyész indítványt tehet a büntetés mértékére, illetve tartamára is, arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri. Ha a vádlott ekkor beismerő vallomást tesz és a nyilatkozatával szemben ésszerű kétely nem mutatkozik, az elsőfokú bíróság a beismerést elfogadja. Ítéletében a bíróság nem szabhat ki súlyosabb büntetést, mint amilyet az ügyészi indítvány tartalmazott!

Ujvári megemlítette, hogy a másodfokú eljárásban megjelent a korlátozott felülbírálat lehetősége, valamint új jogintézményként került bevezetésre a hatályon kívül helyező másod-és harmadfokú végzésekkel szembeni fellebbezés lehetősége. Egriné dr. Salamon Emma hangsúlyozta, hogy az új büntetőeljárási törvény oktatásával kapcsolatban az OBH szakmai anyagot készített, valamint a bírák részére kötelező képzéseket szervezett. Az új Be. rendelkezéseiből valamennyi büntető bírónak vizsgát kellett tennie.

 

 

 

Oszd meg, hogy mások is értesülhessenek: